เมื่อโลกหมุนไปได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เปลี่ยนไปมากมายคือ กลวิธีการโกง นี้ซึ่งยกตัวอย่าง การโกงข้อสอบ ที่ใครๆ ทุกคนอาจจะเคยทำกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลอกเพื่อน หรือจดใส่กระดาษ หรือแม้กระทั่งการใช้มือถือส่งข้อความหากันเพื่อนบอกเพื่อนที่สอบด้วยกัน