ใครร้อนๆคนที่อยู่ในช่วงนี้ คงพบกับปัญหาความร้อนที่ทำให้ใครหลายคนนั้นหงุด เพราะสภาพอากาศของประเทศเรานี้แหละ